Roušky Vymezený čas pro seniory Zavřené hranice Zákaz shlukování Zavřené školy Stopka dovolených pro zdravotníky Zákazy návštěv Možnost uložit práci Zavřené služby, obchody a restaurace Omezení pohybu