Tax Calculator

Mzdová kalkulačka

Rozdíl + 1 930 Kč Výpočet je orientační
Před změnou Po změně
Sazba %
Částka Kč
Hrubá měsíční mzda
33 000
Základ daně
33 000
Daň z příjmu
15
4 950
Sociální pojištění
6,5
2 145
Zdravotní pojištění
4,5
1 485
Sociální pojištění zaměstnavatel
24,8
8 184
Zdravotní pojištění zaměstnavatel
9
2 970
Základ pro solidární daň
0
Solidární daň
23
0
Sleva na poplatníka
2 320
Čistá mzda
26 740 Kč