Kalkulačka odhadu finančních ztrát způsobených výlukou prezenční výuky

Nastavitelné parametry
Počet týdnů výuky v běžném školním roce
Počet týdnů výluky prezenční výuky
Efektivita distanční výuky
%
Počet žáků a studentů 1)
Průměrný měsíční hrubý plat 2)
Kč/os.
Očekávaný růst reálné mzdy v % ročně
%
Průměrný dopad dodatečného roku studia na budoucí výdělek
%
Očekávaný počet let pracovního života
Diskontní sazba v % za rok
%
Ztráty na:
- budoucím ročním výdělku žáka/studenta
- celkovém budoucím výdělku žáka/studenta
- budoucích výdělcích všech žáků a studentů
mld. Kč
- budoucích příjmech veřejných rozpočtů
mld. Kč
CELKEM
mld. Kč
Částky pro srovnání:
Roční výdaje na školství
mld. Kč
Roční výdaje na platy učitelů regionálního školství
mld. Kč
Dva antigenní testy žáků týdně
mld. Kč/týden

Studii IDEA pojednávající o parametrech a způsobu výpočtu najdete zde.

1) www.vyzkum-mladez.cz, www.czso.cz
2) www.czso.cz

S podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu GAMA2 čp. TP01010040.