Proč se šíří nové varianty viru?

Podívejte se s námi v interaktivním grafu, v čem spočívá hrozba nových variant viru. Následující graf je pouze ilustrativní, nejde aktuální data ani o predikci.

Omezení kontaktů:
Nová varianta nakažlivější o:
Jak nakažlivější varianta převládne?
1/7

Toto je graf, který už všichni známe. Každých pět dní se počet nově nakažených zvýší o koeficient nazývaný reprodukční číslo. Pokud by lidé nezměnili své chování, epidemie by se šířila exponenciálně, dokud by nenakazila velkou část obyvatelstva.

Omezení kontaktů brání šíření
2/7

Pokud lidé změní chování (sníží počet rizikových kontaktů apod.) šíření viru se zpomalí. Když R klesne pod 1, epidemie zpomaluje. Posuvníkem nad grafem vyzkoušejte, jaký vliv má omezení kontaktů. Toto omezení odpovídá v naší ilustraci R = 1,1

Nastupuje nová varianta
3/7

Co když se ale objeví nová varianta s nějakou výhodou? Pokud je třeba jen o 30 % nakažlivější, šíří se rychleji, než ta původní. I malá mutace může mít velký dopad, pokud například umožní viru lépe pronikat do lidských buněk.

Nová varianta získává převahu
4/7

Zakreslíme-li obě varianty nad sebe, vidíme, že nová varianta je schopná zvrátit vývoj epidemie. Pokud je nová varianta o 50 % nakažlivější, opatření, která předtím epidemii zastavila, najednou nefungují.

Nová varianta mění povahu epidemie
5/7

Aby se podařilo dostat pod kontrolu i nakažlivější variantu, je třeba se více omezit a více očkovat. A i při omezených kontaktech a úspěšném očkování bude nová varianta stále získávat relativní převahu nad tou původní.

Vyzkoušejte si různé varianty
6/7

Nová varianta po 60 dnech bude mít 60% zastoupení mezi novými infekcemi.Reprodukční číslo se kvůli ní zvyýší z 1,3 na při zachování stejných opatření a omezení.

Jak do toho zasáhne očkování?
7/7
Očkovaných:

Nová varianta po 60 dnech bude mít 60% zastoupení mezi novými infekcemi.Reprodukční číslo se kvůli ní zvyýší z 1,3 na při zachování stejných opatření a omezení a po započtení očkování.