Ukázka - Časotron

Po stisknutí tlačítka se postupně rozsvítí diody reprezentující slova ve větě Za osm minut půl šesté večer