Jádrem tohoto cyklu je tvrzení, které je zkrátka nepravdivé: že Facebook provádí výzkumy a pak je systematicky a záměrně ignoruje, pokud jsou jejich výsledky pro společnost nepohodlné. To zpochybňuje motivy a tvrdou práci tisíců výzkumných pracovníků, politických expertů a vývojářů ve Facebooku, kteří se snaží zlepšit kvalitu našich produktů a pochopit jejich širší (pozitivní i negativní) dopad. Je to tvrzení, které mohlo vzniknout pouze selektivním vybíráním citací z jednotlivých uniklých materiálů způsobem, který prezentuje složité a nuancované problémy, jako by vždy existovala jen jedna správná odpověď.

Při jakémkoli výzkumu se objeví nápady na zlepšení, které je efektivní realizovat, a nápady, u nichž jsou kompromisy vůči jiným důležitým hlediskům horší než navrhovaná náprava. Skutečnost, že ne každý nápad, který výzkumník vznese, je realizován, neznamená, že týmy Facebooku neustále nezvažují řadu různých zlepšení. Zároveň platí, že žádný z těchto problémů nemohou technologické společnosti vyřešit samy, a proto úzce spolupracujeme s výzkumnými pracovníky, regulačními orgány, tvůrci legislativy a dalšími subjekty.

Žádné z těchto společných aktivit však nepomůže záměrně jednostranný pohled na celou problematiku. Například naznačovat, že dezinformace nějak přebily naši pozornost k vakcíně COVID-19, ignoruje nejdůležitější fakt: že váhavost ohledně vakcíny mezi americkými uživateli Facebooku od ledna klesla asi o 50 %. Článek ve WSJ dále obšírně rozebírá, jak jsou provakcinační příspěvky podkopávány negativními komentáři, a opět pohřbívá zásadní věc: že zdravotnické organizace pokračují v publikování, protože jejich vlastní měření ukazují, jak jejich příspěvky na našich platformách účinně propagují vakcíny, a to navzdory negativním komentářům.

Stejně tak naznačovat, že výzkumná komunita je ve svém názoru na propojení sociálních médií a blahobytu jednotná, jednoduše není pravda. Pravdou je, že výzkum vlivu sociálních médií na lidi je stále relativně mladý a vyvíjí se, a samotná sociální média se rychle mění. Někteří výzkumníci tvrdí, že k pochopení vlivu sociálních médií na lidi potřebujeme více poznatků. Každá studie má svá omezení a výhrady, takže žádná jednotlivá studie nebude průkazná. Musíme se spoléhat na stále rostoucí množství výzkumů prováděných více metodami a na příspěvky odborníků.

Skutečně znepokojivé by bylo, kdyby Facebook takový výzkum vůbec neprováděl. Důvodem, proč ho děláme, je nastavovat zrcadlo sami sobě a klást si obtížné otázky o tom, jak lidé ve velkém měřítku komunikují prostřednictvím sociálních médií. Často se jedná o složité problémy, na které neexistují jednoduché odpovědi - bez ohledu na přání redukovat je na novinový titulek, který upoutá pozornost.

Facebook si uvědomuje značnou odpovědnost, která je spojena s provozováním globální platformy. Bereme ji vážně a nevyhýbáme se kontrole a kritice. Zásadně však odmítáme toto zkreslování naší práce a zpochybňování pohnutek naší firmy. Přál bych si, aby na tyto otázky existovaly jednoduché odpovědi a aby rozhodnutí, která můžeme učinit, nebyla spojena s obtížnými kompromisy. V takovém světě ale nežijeme. Budeme i nadále investovat do výzkumu těchto závažných a složitých otázek. Budeme si i nadále klást těžké otázky. A díky tomu budeme i nadále zlepšovat naše produkty a služby.

celé vyjádření