Originál
Frázový
Neuronový

She's almost as old as the modern Olympics itself. At 118 years old, Kane Tanaka is set to become the oldest person ever to carry the Olympic torch, with the help of her grandson and great granddaughter. CNN's Blake Essig talks with Tanaka and her family about Kane's life and the honor of being able to carry the Olympic torch.

Toto - stará žena ročně - 118 nastaven na olympijský rekord Je skoro tak starý jako moderní olympijské hry samotné. Na 118 let, Kane Tanaka je na cestě k tomu, stát se nejstarší osobou, která kdy olympijská pochodeň nesl, s pomocí svého vnuka a vnučku skvěle. CNN je Blake Essig rozhovory s Tanakou a její rodina o Kane je život a čest být schopen nést olympijská pochodeň.

Je skoro tak stará jako samotná moderní olympiáda. V 118 letech, Kane Tanaka se má stát nejstarší osobou, která kdy nesla olympijskou pochodeň, s pomocí svého vnuka a skvělé vnučky. CNN 's Blake Essig mluví s Tanakou a její rodinou o Kane 's životem a poctou být schopen nést olympijskou pochodeň.