Naše studie proběhla 4. až 6. října 2021. Ke studii jsme využili princip randomizovaného výzkumu, kdy je respondentovi na začátku přiřazena jedna z devíti variant dotazníku. Varianty se lišily počtem otázek, úvodní otázkou (tzv. priming) i otázkami na názorové oponenty. Výhodou randomizace je možnost validovat souvislosti v rámci jednotlivých podskupiny respondentů.

Pro získání číselných údajů jsme využili několik technik. Ptali jsme se respondentů, jaká čísla si pamatují, ale také jsme se ptali na srovnání první a druhé vlny pandemie nebo porovnání let 2020 a 2021. Části respondentů jsme se ptali na to, jaké události si pamatují a kdy podle nich nastali. K výběru číselných hodnot jsme zvolili na míru vytvořené posuvníky, aby mohli respondenti vybrat libovolné datum v daném rozsahu i na mobilních zařízeních.

Pomocí blíže neupřesněných mechanismů jsme zároveň bránili manipulaci dotazníků přes automatizované systémy. Počet dotazníků n=4664 je již po odečtení odpovědí, které byly vyloučeny coby spam. Vyloučení odpovědí nicméně nemělo statisticky významný vliv na žádné prezentované výsledky.

Původní hypotézy výzkumu jsou ke stažení v PDF, kontrolní součet pro ověření časové souslednosti byl předem publikován na Twitteru. Dotazníky jsme sbírali pomocí JotForm a skriptů vlastní výroby. Data analyzujeme v aplikacích Google Spreadsheet, Microsoft Excell a PSPP, výsledky prezentujeme pomocí nástrojů Infogram a Chart.js.

podrobná metodika