Tipněte si, kolikrát více bylo během druhé vlny infekcí?

Myslím, že infekcí bylo
Infekcí rozumíme potvrzenou nákazu covid-19 v Česku dle dat MZ ČR.

První vlna (březen až červen): 9 263 infekcí
Druhá vlna (září až listopad): 511 334 infekcí

Ve druhé vlně bylo 55× více infekcí.