Z
ne
hodnocení investic

Kam byste investovali svých 1 000 dolarů ?

Zvolte měsíc a rok zakoupení a odprodeje své investice:

Nákup:
Prodej:

Po 30 měsících by hodnota byla 100 000 USD.
To je o 10 % více než původní vklad.

Průměrný meziroční výnos by činil 20 %.

Nepočítáme náklady na provize, konverzi, zdanění ani inflaci.
Nejedná se o investiční doporučení. Předchozí vývoj není zárukou vývoje budoucího.

Zdroj: Yahoo Finance, CoinDesk