Průměrná naděje dožití

Očekávaná délka dožití podle věku a pohlaví

Zvolte pohlaví, pro které chcete počítat:

Posuvníkem zvolte věk:

Věk: 0 let

Desetiletý muž má před sebou
ještě průměrně 56 let.

Alespoň 10 let se dožije přibližně 100 % českých mužů.

Jedná se o průměrné hodnoty. Nejde o modelování ani predikci.

Zdroj: Český statistický úřad, data za rok 2020