Z
ne
hodnocení úspor

Jaká bude za pár let reálná kupní síla vašich úspor?

Zkuste si, jakou hodnotu bude mít 100 tisíc Kč za 15 let:

Očekávaná inflace:
Meziroční výnosy:

Po 15 letech bude mít vklad hodnotu 100 000 Kč po započtení inflace a bez zohlednění případného zdanění.

To je o 10 % více než původní vklad.