Vývoj situace na Ukrajině

Obléhání Kyjeva ruskými vojsky

od 2. března do 3. dubna 2022

Rusy obsazené území

Přítomnost ruských jednotek

Území získané zpět ukrajinskými silami