Užitečné účinky zvířat

Psychické/psychologické účinky

klikněte na řádek pro zobrazení podrobností

Být akceptován takový, jaký jsem, být milován, zažít náklonnost a utvrzení, útěcha, povzbuzení, něžnost, intimita, spontánní náklonnost a nadšení. Rozvíjí se pozitivní náhled a humor. Radost a zábava při interakci.

Stálá úcta, zkušenost autority a moci, zkušenost obdivu, zažít pocit být potřebný, pocit zodpovědnosti, schopnost překonat problémy atd.

Zkušenosti kontroly v péči, ošetřování, vedení a dosažené poslušnosti, potřeba sebekontroly, zvýšený zájem o vlastní zdroje, nutnost aktivního zvládání, zprostředkování kompetencí zvládání a zkušeností, zažít důvěru, udělení smyslu atd.

Zažít bezpodmínečné přijetí, stálou kontinuální náklonnost, „nekritický“ obdiv, bezpečné a nezatěžující situace při interakci, „Popelčin efekt“ (být obdivován, i když je člověk neatraktivní, zanedbaný, bezmocný, pomalý atd.), zažít „jednoduchý svět“ (krmení, blízkost, důvěrnost), psychologické efekty praktické ochrany, důvěrnosti a předvídatelnosti interakcí atd.

Modulace vnímání a interpretace zátěže, „klidnější“ hodnocení stresu, útěcha a uklidnění, odvedení pozornosti, relativizace konsekvencí, přehodnocení událostí, vyšší hodnota malých radostí atd.

Splnění potřeb pospolitosti, bezpečí, zkušenost blízkosti, pospolitosti, nebýt sám atd.

Tiché naslouchání, umožnění afektivního vybití a otevřeného emocionálního výrazu, možnost vzpomínek, blízkost zbavená tabu, intimita, interakce, identifikace a projekce atd.

Viz výše, např. společně strávený čas a pospolitost, důvěra a důvěrnost, bezpečná opora a emocionální náklonnost, přehodnocení zátěže, zažít útěchu a povzbuzení, podpora a aktivita, zodpovědnost, vztažnost a soudržnost, radost, aktivnost, spontánnost a zábava.

Stimulace smyslů (cítění, sluch, zrak, čich). Podněty pro učení, čtení, získávání vědomostí (např. o zvířatech, ošetřování zvířat). Modelové učení (např. péče o zvířata rodiči). Zvýšení selektivní, cílené pozornosti, pozorování, zaměření. Zvýšení pozornosti a reakčních schopností, podpora nonverbální a verbální dekódovací a výrazové kompetence, zvýšení dlouhodobé i krátkodobé paměti. Nácvik plánovacích a rozhodovacích procesů (např. při ošetřování).