Co studie zkoumala

„Předpokládá se často, že protože antidepresiva zjevně fungují při potlačení deprese, znamená to, že je deprese alespoň částečně způsobena chemickou nerovnováhou v mozku,“ uvádí autoři ve studii. „Přestože je serotoninová teorie tak vlivná, zatím nikdo neprovedl systematický souhrn dostupných dat.“Náš komplexní přehled hlavních směrů výzkumu serotoninu ukazuje, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by deprese byla spojena s nižší koncentrací nebo aktivitou serotoninu nebo že by byla způsobena nižší koncentrací nebo aktivitou serotoninu. Domníváme se, že je načase uznat, že serotoninová teorie deprese není empiricky podložená."

Co studie nezkoumala

Studie nezkoumala účinnost různých typů léčby deprese, konkrétně nestudovala účinnost jakýchkoliv antidepresiv. Ani těch, které jsou založeny na selektivním potlačení zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI). Neposuzovala jejich vhodnost ani účinnost při léčbě deprese. Upozorňuje ale, že veřejnost příliš důvěřuje empiricky nepotvrzené teorii o tom, co depresi způsobuje: „Představa, že deprese je důsledkem chemické nerovnováhy, také ovlivňuje rozhodování o tom, zda užívat antidepresiva nebo v jejich užívání pokračovat, a může lidi odradit od přerušení léčby, což může vést k celoživotní závislosti na těchto lécích.“

více informací