Budete v případě vašeho zvolení nějak řešit problematické případy z éry Miloše Zemana? Pokud ano, jakým způsobem?

klikněte na řádek pro zobrazení podrobností

Na otázku neodpověděl.

Jako velvyslanec jsem se naučil jednu zásadní věc - nikdy nesmíte veřejně kritizovat svého předchůdce. Dvojnásob to platí za situace, kdy jsem jedním z devíti kandidátů na funkci prezidenta České republiky. Ostatně v právním státě trestní kauzy řeší soud, ochranu utajovaných skutečností netrestněprávní povahy Národní bezpečnostní úřad.

Na Hradě bude třeba velký úklid. Těch afér a kauz bylo tolik, že se nemůžeme chovat, jakoby se nic nestalo: skartace tajných dokumentů, pochybnost o pravosti podpisu prezidenta na dokumentech z doby jeho hospitalizace, sporné hospodaření v Lesní správě Lány, opevnění Hradu či stavba salaší pro kontroly návštěvníků jsou problematické samy o sobě. Seznámit se s tím, co se na Hradě dělo, bude vyžadovat jistý čas a také expertízu.

Bude třeba nepochybně řešit poměry v Kanceláři prezidenta republiky a podřízených organizacích, vyšetřit podezření z netransparentního hospodaření, střetu zájmů, manipulace s veřejnými zakázkami a nakládání s utajovanými skutečnostmi. Fakt, že vedoucí KPR nemá bezpečnostní prověrku, je v rozporu se zákonem. Nakládání s utajovanými skutečnostmi a se státním majetkem bude třeba důkladně prověřit a napravit. Audit případně ukáže rozsah problému a naznačí další řešení.

Kauzy jako těžba kamene v Lánech a jí podobné jsou šetřeny policií a dalšími orgány. Vnímám jako důležité, aby Hrad těmto orgánům poskytl všechny informace a součinnost, aby mohly dojít k závěrům. Osobně bych ráda za érou Miloše Zemana zavřela dveře. Chci se plně soustředit na budoucnost nás všech.

Pokud se objeví případy, které jsou zřejmým impulsem pro zahájení trestního stíhání, ale z nějakých důvodů toto stíhání zahájeno nebylo, tak samozřejmě ano. Jestliže došlo k porušení zákonů, tak je to třeba napravit. Pokud mají mít lidé důvěru v právní stát a ve svoje politiky, tak musí mít jistotu, že se problémy řeší a že pravidla platí pro všechny stejně.

Předpokládám, že vyjmenované případy jsou již dnes v rovině nějakého vyšetřování, pak nechám konat ty, kterým to přísluší, ale budu chtít znát výsledky a závěry. Stručně řečeno, nechci, aby nepravosti z minulých volebních období byly zameteny pod koberec a dohlédnu na to. Primárně se ale zaměřím na lidi, jejichž práce souvisí s úřadem prezidenta, na jejich pracovní podmínky, na funkčnost kontrolních mechanismů apod., abych minimalizovala možnost, že v budoucnu k podobným "problematickým" případům znovu dojde.

Samozřejmě se budu určitě ptát, co se odehrávalo, co se odehrává, to je zcela oprávněný přístup. Pokud by se něco objevilo, budeme se tím zabývat, neumím si představit jiný postup.

Ano, případy, které tam existují, budou vyšetřeny oprávněnými orgány – policie, státní zastupitelství.