Disertační práce Tomáše Tuhého
Bakalářská práce Zdeňky Baroňové