Disertační práce Tomáše Tuhého
Článek Jaroslava Otcovského