Disertační práce Tomáše Tuhého
Článek Michala Šímy