Disertační práce Tomáše Tuhého
Diplomová práce Ondřeje Kully