Disertační práce Tomáše Tuhého
Bakalářská práce Jana Kukliše