Kolik lidí odejde ze státního sektoru v roce 2024

Tabulka je scrollovací ↕

Počet zaměstnanců 2024 pokles/nárůst zaměstnanců od roku 2023 pokles/nárůst prostředků na platy (v milionech korun)
Celkem 493 656 -3 184 -16 086
z toho:
Kancelář prezidenta 407 0 -11,5
Poslanecká sněmovna 360 0 -14,2
Senát 203 0 -7,4
Úřad vlády 574 -21 -25,2
Ministerstvo zahraničních věcí 2 122 -95 -73,7
Ministerstvo obrany 38 681 1 195 -387,9
Ministerstvo financí 23 604 -275 -981,6
Ministerstvo práce a sociálních věcí 21 581 -2 265 -1 132,4
Ministerstvo vnitra 74 020 -932 -2 885,2
Ministerstvo životního prostředí 3 278 -329 -264,4
Ministerstvo pro místní rozvoj 554 -933 -573,7
Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 798 -449 -324,3
Ministerstvo školství 272 564 1 164 -7 853,8
Ministerstvo dopravy 936 -48 -97,1
Ministerstvo zemědělství 5 997 -47 -193,7
Ministerstvo kultury 6 853 -2 -95,8
Ministerstvo zdravotnictví 3 579 -79 -149,7
Ministerstvo spravedlnost 25 385 -264 -740,3
Český ústav zeměměřický a katastrální 4 952 -42 -132,6