Poznámky:

Jedná se o reálnou komunikaci zájemce a inzerenta na webovém realitním portálu.

Úvodní část komunikace probíhala ze strany inzerenta v lámané češtině, v následujících zprávách komunikují strany v angličtině. Tyto zprávy redakce přeložila do češtiny.