„Měření ANFR ukázala, že hodnota specifické absorpce radiace (elektromagnetického záření, pozn. red.) pro končetiny překračuje limit 4 W/kg a činí 5,74 W/kg,“ píše ANFR. „U již prodaných telefonů musí společnost Apple co nejdříve přijmout nápravná opatření, aby dotčené telefony uvedla do souladu s předpisy. Pokud se tak nestane, bude společnost Apple odpovědná za jejich stažení.“

„Očekáváme od společnosti Apple odpověď do dvou týdnů,“ uvedl Jean-Noel Barrot, francouzský ministr pro digitální transformaci. „Pokud tak neučiní, jsem připraven nařídit stažení všech iPhonů 12 z oběhu. Pravidla jsou stejná pro všechny, včetně digitálních gigantů.“

zobrazit více